[ Wyszukiwanie zaawansowane ]
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Obwieszczenie - ocena oddziaływnia na środowisko - Komunikaty - Samorząd - Drawsko Pomorskie - Urząd Miejski.

 

Pobierz PDF

Komunikaty

 
2015-05-28

Obwieszczenie - ocena oddziaływnia na środowisko

Nasz znak: ROŚ.6220.29.2015.WL

O B W I E S Z C Z E N I E  BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO  
z dnia  27 maja 2015 r.

Na podstawie art. 79, art. 33 ust.1, art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.,  poz. 1235 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości

  1. Burmistrz Drawska Pomorskiego przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania    na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim”.
  2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko przeprowadzana jest w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  3. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzone jest na wniosek Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Drawsku Pomorskim.
  4. Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie (budowie nowych obiektów technologicznych i adaptacji istniejących) istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim przy ul. Podmiejskiej 3. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki nr 8/5 obręb: 14 miasta Drawsko Pomorskie.
  5. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania  w sprawie oceny oddziaływania  na środowisko i właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Drawska Pomorskiego. Organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, natomiast organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim.
  6. Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowego postępowania, w tym   z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w ciągu 21 dni  od daty publicznego ogłoszenia, tj. od 28.05.2015r. do 18.06.2015r., w Urzędzie Miejskim  w Drawsku Pomorskim, w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Park Chopina 2, p.nr 2, codzienne w godzinach pracy Urzędu.
  7. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do Burmistrza Drawska Pomorskiego w wymienionym postępowaniu administracyjnym. Wnioski i uwagi można składać w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia, tj. od 28.05.2015r. do 18.06.2015r., w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie.   Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Drawska Pomorskiego.

 

Sprawę prowadzi:

Wiesław Lisowski

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Park Chopina 2, p. nr 2

tel. 94 34 46 849

 

 

(DP), tekst: W.Lisowski, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 
Ilość wyświetleń:
5641
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@  |  ZARZĄDZANIE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij