[ Wyszukiwanie zaawansowane ]
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Komunikaty - Samorząd - Drawsko Pomorskie - Urząd Miejski.

 

Pobierz PDF

Komunikaty

 
2017-04-10

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778) oraz uchwały Nr XLVIII/430/2014 Rady Miejskiej  w Drawsku Pomorskim z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie zmienionej uchwałą Nr LV/506/2014 Rady Miejskiej    w Drawsku Pomorskim z dnia 28 sierpnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenów obejmujących część obrębów Woliczno, Oleszno, Mielenko Drawskie, Jankowo, Suliszewo, Zarańsko, Żółte, Rydzewo, Linowno, Gajewko, Gajewo, Zagozd, gmina Drawsko Pomorskie oraz nr 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 miasta Drawsko Pomorskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opracowaną stosownie do postanowień przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w dniach od 24 kwietnia 2017 r. do 25 maja 2017 r.   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, pok. 110  w godzinach od 7:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Wł. Sikorskiego, pok. 304 (sala narad) o godz. 14:00.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Drawska Pomorskiego z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2017 r.

                                  

 

(DP), tekst: M. Hnatkowski, Referat Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Nieruchomości
 
Ilość wyświetleń:
62523
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@  |  ZARZĄDZANIE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij