[ Wyszukiwanie zaawansowane ]
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Warmińska, ul. Seminaryjna, Pl. Gdański - Komunikaty - Samorząd - Drawsko Pomorskie - Urząd Miejski.

 

Pobierz PDF

Komunikaty

 
2017-02-16

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Warmińska, ul. Seminaryjna, Pl. Gdański

Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778) oraz uchwały Nr XXI/165/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drawsko Pomorskie dla obszaru zlokalizowanego przy ul. Seminaryjnej, pl. Gdańskim i ul. Warmińskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko opracowaną stosownie do postanowień przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w dniach od 09 marca 2017 r. do 07 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, pok. 110  w godzinach od 7:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. Wł. Sikorskiego, pok. 304 (sala narad) o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Drawska Pomorskiego z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r.
            
Umieszczono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu 17 lutego 2017 r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu … kwietnia 2017 r.

(PG), tekst: Marcin Hnatkowski, Referat Urbanistyki
 
Ilość wyświetleń:
3082
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@  |  ZARZĄDZANIE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij