[ Wyszukiwanie zaawansowane ]
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Władze - Urząd Miejski - Samorząd - Drawsko Pomorskie - Urząd Miejski.

 

Pobierz PDF

Władze

 

 

 - 20131218_burmistrz.jpg


 

Burmistrz Drawska Pomorskiego
Zbigniew Ptak

 

 

 

Do zakresu zadań Burmistrza należy:
1 - reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2 - podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
3 - wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
4 - zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
5 - okresowe zwoływanie – nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu – narad z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
6 - koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
7 - rozstrzyganie sporów między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
8 - udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wnioski organów jednostek pomocniczych oraz skargi i wnioski obywateli,
9 - czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
10 - przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
11 - upoważnianie Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych  sprawach z zakresu administracji publicznej,
12 - przyjmowanie oświadczeń majątkowych od Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz pracowników samorządowych,
13 - ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
14 - wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.

- 20131218_zcaburmistrza.jpg

 

 

Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego
Marek Tobiszewski

 

 

 

 

Do zakresu zadań Zastępcy Burmistrza należą:

1 - Prowadzenie określonych spraw gminy powierzonych mu przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
2 - Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
3 - Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 

- 20131218_sekretarz.jpg

 

 

Sekretarz Gminy
Elżbieta Koba

 

 

 

 

Do zakresu zadań Sekretarz Gminy należą:

1 - opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
2 - opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
3 - współdziałanie z kierownikami referatów i samodzielnymi stanowiskami przy opracowywaniu zakresów czynności,
4 - nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
5 - przedkładanie Burmistrzowi propozycji usprawnienia pracy Urzędu,
6 - wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
7 - koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
8 - koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
9 - wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 

- 20131218_skarbnik.jpg

 

Skarbnik Gminy
Jadwiga Jędrzejewska-Garbacz

 

 

 

 

 

Do zakresu zadań Skarbnik Gminy należą:

1 - wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2 - nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
3 - kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
4 - współdziałanie przy opracowywaniu projektu budżetu,
5 - współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej, w tym dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji,
6 - nadzorowanie gospodarki finansowej organów pomocniczych,
7 - wykonywanie innych zdań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnienia Burmistrza.
 

G.S. Referat Promocji
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@  |  ZARZĄDZANIE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij