[ Wyszukiwanie zaawansowane ]
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zabytki miasta i gminy - Historia - Drawsko Pomorskie - Drawsko Pomorskie - Urząd Miejski.

 

Pobierz PDF

Zabytki miasta i gminy

 
Zabytki architektury Gminy Drawsko Pomorskie można podzielić na trzy kategorie: zabytki sakralne, użytkowe oraz dworsko-pałacowe. Wszystkie one reprezentują  bogactwo form konstrukcyjnych i stylowych.


MIASTO
 
W centralnym punkcie miasta wznosi się późnogotycki kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, wybudowany na przełomie XIV/XV w. Jest to trójnawowa budowla halowa z ośmioboczną absydą i wysoką wieżą. Mimo kilkakrotnych pożarów miasta, w trakcie których kościół również nie został oszczędzony, po pewnych zmianach i przebudowach zachował generalnie do naszych czasów swoją późnogotycką substancję architektoniczną. Zwłaszcza znaczną wartość stanowią portale boczne: północny i południowy, które zdobią tzw. bestiariusze, czyli płaskorzeźby wypalone w cegle z przedstawieniami florystycznymi, postaciami na pół ludzkimi i mitycznymi (smoki, syreny, centaury, rycerze, jednorożce).  Portal główny został w połowie XIX w. przebudowany na sześcioukosowy. Zbudowano go  z cegły czerwonej i czarnej, która tworzy malownicze pasy. W skład zabytkowego wystroju wnętrza wchodzą: drewniany ołtarz, drewniana balustrada ołtarzowa, drewniana ambona,  dwie drewniane empory organowe, drewniany prospekt organowy, dwie drewniane ławy lokatorskie oraz zespół witraży.

Innym elementem średniowiecznej miejskiej zabudowy, wprawdzie w małych fragmentach,  ale zachowanym do naszych czasów są pozostałości murów obronnych, których budowę rozpoczęto na początku XIV w. Mury wzniesiono z kamienia i cegły. Drawski mur obronny posiadał trzy kamienne bramy wjazdowe:  od północy Bramę Nową (wzniesiona najpóźniej, bo w I połowy XVII w.), od zachodu Bramę Wysoką i od południa Bramę Niską. Po obwodzie murów, w ich narożnikach umieszczono cztery wieże obronne (prawdopodobnie na rzucie kwadratu). Mury umocniono basztami. Od strony północnej było ich sześć, od wschodniej dwanaście, od południa było prawdopodobnie osiem baszt, a ciąg zachodni posiadał jedenaście lub dwanaście baszt. Pierścień murów otoczono wałami i fosami, które zasilała rzeka Drawa, a w części południowej kanał przekopany w połowie XIV w. Baszty zostały przejęte przez poszczególne cechy, odpowiedzialne za obronę miasta. Do dziś, z liczącego 1720 m ciągu średniowiecznych murów obronnych dotrwały dwa fragmenty. W ul. Cmentarnej fragment muru o długości ok. 10 m i wysokości 2 m, murowany z cegły i kamienia. Drugi fragment muru znajduje się na dziedzińcu szkoły podstawowej, murowany z ciosów kamiennych, o długości ok. 15 m.

Śródmieście zachowało średniowieczny układ urbanistyczny, z rynkiem w punkcie centralnym. Do połowy XIX w. na rynku stał budynek drewnianego ratusza, po jego spaleniu siedzibę ratusza miejskiego umieszczono w zachowanej do dziś kamienicy przy ul. Ratuszowej 5.

Młodszy od kościoła gotyckiego o ok. 300 lat jest ryglowy budynek przy ul. Kilińskiego.  Powstał on ok. 1700 r., po ostatnim wielkim pożarze miasta, jaki miał miejsce w 1696 r., na fundamencie z nieregularnych bloków kamiennych. Budynek miał być wzniesiono na potrzeby istniejącej w XVII w. w Drawsku faktorii solnej, obsługującej powiaty drawski i świdwiński, jako magazyn soli. W XIX w. budynek ten pełnił funkcję remizy strażackiej.  W latach 30 XX w. został przebudowany i umieszczono w nim Muzeum Powiatowe (Kreisheimatmuseum Dramburg), które działało do 1945 r.

 

II połowa XIX w. i okres do wybuchu I wojny światowej były czasem szczególnej rozbudowy Drawska, w tym czasie, także przy nowo powstałych ulicach, zaczęły powstawać nowe obiekty użyteczności publicznej, jak chociażby budynek Gimnazjum Realnego przy wejściu do Parku, od strony ul. Obrońców Westerplatte (rozebrany po zakończeniu II wojny światowej), budynek Powiatowej Kasy Oszczędności, obecnie siedziba Banku PKO BP, przy ul. Piłsudskiego.

Neoromańskie formy otrzymał rzymsko - katolicki kościół p.w. Św. Pawła Apostoła, przy ul. Dworcowej, zbudowany w latach 1928 - 29. W 1989 r. powiekszono kościół o nowe skrzydło, dostawione do południowej elewacji.

Z Cmentarza Żydowskiego, przy ul. Łąkowej zachowały się dwie kamienne macewy  oraz szczątki kilku innych. W Drawsku od początku XVIII w. istniała gmina żydowska, która posiadała synagogę, szkołę i cmentarz.

Na cmentarzu wojennym pochowanych jest ok. 3449 żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, poległych podczas operacji pomorskiej w lutym i marcu 1945 r.

Cmentarz Komunalny, został założony w 1850 r. W jego północnej części znajdują się mogiły jeńców wojennych (głownie francuskich) z lat 1943 - 44.

Park Miejski im. Fryderyka Chopina, założony w 1875 r. i nazywany przed wojną "Parkiem Luizy", rozciąga się w zakolu prawego brzegu rzeki Drawy. W parku rośnie okazały dąb szypułkowy o obwodzie 505 cm, który jest  pomnikiem przyrody. Obok dębu  został wzniesiony tzw. megalit, jest to półokrąg kamienny, który ma upamiętniać przełom tysiącleci. Park urozmaicają aleje obsadzone kasztanowcami i grabami oraz rosnące w parku drzewa rodzime (m.in. brzozy, buki, jesiony, klony, lipy, świerki i wiązy).
 
GMINA

We wsi Jankowo znajduje się budynek spichlerza, zaprojektowanego przez światowej sławy architekta Waltera Gropiusa. Jest to jedyny obiekt z dawnego założenia folwarcznego, zachowany w stanie niezmienionym. Spichlerz oprócz funkcji magazynowych pełnił również rolę wieży ciśnień folwarku. Klatka schodowa w wieży służyła do komunikacji osób pracujących w spichlerzu oraz do transportu zboża. Na przedostatniej kondygnacji wieży, w ścianie południowej zamontowano zegar widoczny na terenie całego "obejścia". Spichlerz po II wojnie światowej używany był przez Państwowe Gospodarstwo Rolne do 1975 r., od tego czasu jest nie użytkowany.

Ponieważ w okolicach Drawska były ziemie doskonale nadające się pod uprawę ziemniaków, w Gudowie wybudowano gospodarstwo rolne i wzniesiono fabrykę, tzw. Starkefabrik Kleffel, w której wykorzystywano ziemniaki do produkcji krochmalu, używanego zamiast gorzelnika, jako składnik papieru, a nawet jako dodatek do kleju i sztucznych ogni. Fabrykę tę zaprojektował wspomniany już wcześniej słynny architekt Walter Gropius.

Walter Gropius specjalizował się także w projektowaniu domów rodzinnych, spod jego "pióra" wyszedł dom czterorodzinny w Żołędowie, wykonany dla Sommerfelda w latach 1920 -1922.

Przykładem budowli sakralnych, wzniesionych w stylu neoromańskim są kościoły w Zarańsku i Łabędziu.  Są to proste salowe budowle, zbudowane z otoczaków granitowych.

Kościół w Łabędziach pochodzi z przełomu XV/XVI w., w XVII w. został przebudowany.  Z tego czasu pochodzi nadwieszona nad fasadą zachodnią wieża, zbudowana w konstrukcji ryglowej z wypełnieniem z cegły.

Kościół w Gudowie zbudowano w 1646 r., na miejscu wcześniejszej średniowiecznej świątyni, która uległa spaleniu. W latach 1715 - 1716 i w II połowie XIX w. kościół został przebudowany. Jest to neogotycka budowla murowana z drewnianą wieżą na planie kwadratu wzniesioną w konstrukcji słupowej, oszalowaną i zwieńczoną hełmem namiotowo-cebulastym.

Kościół w Zarańsku pochodzi z II połowy XIX w. Budowla posiada półkolistą absydę i powstała na miejscu wcześniejszej średniowiecznej świątyni.

Przykładem szachulcowej architektury sakralnej są kościoły w Nętnie, Wolicznie oraz kościół w Mielenku Drawskim. Wszystkie trzy kościoły zostały wybudowane na miejscu wcześniejszych średniowiecznych budowli, zniszczonych w czasie wojny trzydziestoletniej (1618 - 1648). Wieże wymienionych kościołów są efektem późniejszych przebudów. Ciekawą czworoboczną wieżę z ośmioboczną latarnią zwieńczoną cebulastym hełmem otrzymał kościół w Mielenku Drawskim na początku XVIII w. Kościół w Nętnie ma czworoboczną wieżę, wzniesioną nad nawą i zwieńczoną hełmem namiotowo - cebulastym z I połowy XVIII w.

W XVIII w. powstały dwa kościoły, w Żółtym i Dalewie, obydwa z cegły w formach nowożytnych, ale na tradycyjnych, prostych,  prostokątnych rzutach.

We wsi Suliszewo znajduje się kościół wybudowany w XVIII w., przebudowany w latach 1850 i 1977. Jest to murowana, salowa świątynia z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Nad nawą znajduje się wieża czworoboczna, drewniana wzniesiona w konstrukcji słupowej, kryta hełmem namiotowo - ostrosłupowym.

Wieś Rydzewo, malowniczo położona nad dwoma jeziorami Będargowo i Rydzewo, posiada bardzo stary, bo wybudowany  na przełomie XV/XVI w. kościółek, przebudowany na przełomie XVI/XVII w. i  ok. 1785 r. Jest to murowana, jednonawowa świątynia wzniesiona z kamienia. Nad nawą świątyni wznosi się czworoboczna wieża szachulcowa z 1785 r. z zegarem i hełmem dzwonowym.

Najmłodszym spośród omawianych kościołów, jest kościół w Linownie, wzniesiony na początku XX w., w stylu neogotyckim. Jest to budowla jednonawowa, wzbogacona o wieżę z latarnią wybudowaną z boku nawy.

Najciekawszym i najlepiej zachowanym przykładem architektury rezydencjonalnej jest pałac w Karwicach, zbudowany w stylu neogotyckim na początku XIX w. przez rodzinę Brockhausenów. Swój dzisiejszy kształt zawdzięcza licznym przebudowom i rozbudowom. Jest to trzykondygnacyjny budynek z dwoma ryzalitami i wieżą widokową oraz licznymi bogatymi detalami architektonicznymi. Obecnie w pałacu mieści się Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy.
G.S. Referat Promocji

Zabytki miasta i gminy - galeria

 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Zabytki miasta i gminy
 
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@  |  ZARZĄDZANIE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij