[ Wyszukiwanie zaawansowane ]
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Kalendarium - Historia - Drawsko Pomorskie - Drawsko Pomorskie - Urząd Miejski.

 

Pobierz PDF

Kalendarium

 

22 marca 1254r.

książę wołogoski Warcisław III nadał obszar zwany desertum Sarcthicze premonstratensom z Białoboku

1285r.

osada Drawenborch staje się własnością Brandenburgii; powstaje nowy obszar zwany Nową Marchią

 

8 marca 1297r.


założenie miasta Drawska na prawie magdeburskim; początek budowy średniowiecznego miasta, kościoła i murów miejskich

 

ok. 1315r.


ukończenie budowy Ratusza Miejskiego w centralnym miejscu rynku

 

1340r.

utworzony zostaje sąd

 

ok. 1350r.

ukończenie budowy miejskich murów obronnych

 

ok. 1380r.


budowa klasztoru franciszkanów

 

1400r.

miasto zostaje sprzedane  zakonowi niemieckiemu

 

ok. 1400r.

początek budowy kościoła NMP (obencie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa)

 

ok. 1410r.

na południowym brzegu Drawy powstaje nowe miasto" tzw. kietz, który zostaje włączony w obręb poszerzonych murów obronnych

 

ok. 1430r.

rozbudowa miasta, powstaje kaplica św. Jerzego (późniejszy szpital) i dom zakonu niemieckiego (późniejsze schronisko)

 

1455r.

Drawsko, przez zakup staje się ponownie własnością Brandenburgii (Nowej Marchii)

 

1486r.

wprowadzenie podatku piwnego

 

1534r.

pierwszy duży pożar miasta

 

1537r.

wprowadzenie reformacji -rozwiązanie klasztoru franciszkanów

 

1620r.

wielki pożar miasta

 

1625r.

w mieście szaleje dżuma

 

30 kwietnia 1664r.

wielki pożar niszczy miasto i kościół

 

1679r.

miasto staje się osada garnizonową

 

1686r.

Drawsko otrzymuje prawo składowania soli kołobrzeskiej

 

8 października 1696r.

całkowicie spalone zostaje stare miasto

 

1717r.

otwarcie szkoły niemieckiej

 

1726r.

wiele ofiar pochłania tyfus plamisty

 

1740r.


założenie cmentarza żydowskiego

 

1755r.


największy nieurodzaj wszechczasów, głód

 

1765r.

otwarcie nowego budynku szkolnego przy ul. Magazyn Solny (niem. Saltzhausstrasse, obecnie ul. Kilińskiego)

 

1781r.

założenie nowego cmentarza przed wieżą wysoką

 

lata 1783-1840

powstają pierwsze budynki mieszkalne "poza murami", początek wyprzedaży murów miejskich

 

lata 1809-1810

rozwiązanie garnizonu

 

1818r.

miasto zostaje podporządkowane okręgowi Dramburg i okręgowi rządowemu Köslin

 

1844r.

początek budowy szkoły miejskiej

ukazuje się pierwszy numer  "Dramburger Kreiszeitung" (do 1937 r.)

rozbudowa domu przy obecnej ul. Ratuszowej 5 z przeznaczeniem na Ratusz Miejski

 

26 kwietnia 1847r.

założenie  Okręgowej Kasy Oszczędności

 

1850r.

położenie kamienia węgielnego pod nowy cmentarz przy obecnej ul. 11 Pułku Piechoty

rozwiązanie sądu patrymonialnego i utworzenie sądu okręgowego

 

1851r.

założenie Towarzystwa Gimnastycznego

 

1867r.

otwarcie seminarium nauczycielskiego i gimnazjum

 

2 września 1875r.

początek budowy gazowni

założenie parku miejskiego

 

1 listopada 1877r.

otwarcie dworca kolejowego, miasto otrzymuje połączenie z Pomorską Koleją Centralną

 

1878r.

otwarcie szpitala miejskiego

 

1906r.

poświęcenie nowego budynku poczty

 

1907r.

początek budowy Urzędu Naczelnika Powiatu

 

od 1910r.

elektryfikacja miasta, powstaje sieć telefoniczna

 

1913/1914r.

przebudowa kościoła NMP – nowa wieża staje się symbolem miasta

 

sierpień 1920r.

wydanie zastępczych pieniędzy w Drawsku, tzw. notgeldów

 

1924r.

założenie szkoły średniej

 

1925-26r.

otwarcie domu towarowego "Schlüter" i kąpieliska "Wuckersee"

 

1935r.

otwarcie muzeum w odremontowanym i przebudowanym budynku po dawnym magazynie soli na Saltzhausstrasse (obecna ul. Kilińskiego)

początek budowy urzędu finansowego

rozwiązanie synagogi

 

od 1936r.

rozpoczęcie prac nad autostradami w okręgu

 

4 marca 1945r.

11 Pułk Piechoty im. Jana Kilińskiego zdobywa Drawsko Pomorskie

 

9 marca 1945r.

obwód drawski zarządzany przez tymczasowe wojskowe władze radzieckie i podległych im urzędników niemieckich

 

marzec 1945r.

w mieście powstaje Posterunek Milicji Obywatelskiej-Bronisław Czyżewski

pierwszym komendantem

 

7 kwietnia 1945r.

otwarcie Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego - Zbigniew Jarecki pierwszym kierownikiem

 

kwiecień - maj 1945r.


pierwsi polscy osadnicy przybywają na teren miasta i powiatu

 

maj 1945r.

powołanie Starostwa Powiatowego z  siedzibą przy Pl. E. Orzeszkowej-Edward Plewa pierwszym starostą

 

maj 1945r.

powstanie Powiatowej Komendy Milicji Obywatelskiej-Józef Dorosz pierwszym komendantem

 

10 maj 1945r.

 28-osobowa grupa operacyjna z Piły wymusza na radzieckiej komendanturze wojennej zdjęcie z urzędu niemieckiego burmistrza oraz wójtów okolicznych wsi

 

17 maj 1945r.

zostaje wybrany pierwszy polski burmistrz miasta, były  jeniec wojenny z Oflagu- inż. architekt Tadeusz Witkowski;  organizacja Zarządu Miejskiego

 

30 czerwiec 1945r.

początek przymusowego wysiedlenia ludności niemieckiej

 

15 lipca 1945r.

uroczyste obchody 535 rocznicy bitwy pod Grunwaldem

 

lipiec 1945r.

powstaje Związek Młodzieży Polskiej

 

15 sierpnia 1945r.

odsłonięcie pomnika „Wolności” przy Kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego ku czci Polaków poległych w II wojnie światowej: "Poległym w walce o wolną, silną i demokratyczną Polskę-wdzięczny lud"

 

27 sierpnia 1945r.

Ks. Ignacy Grzybowisk eryguje parafię Zmartwychwstania Pańskiego

 

sierpień 1945r.

przy Zarządzie Miejskim powstaje zespół amatorski kierowany przez Walentynę Semczuk; pierwszą wystawioną sztuką była sztuka Horsta i Engela "Świat bez mężczyzn"

 

3 września 1945r.

organizowanie szkolnictwa, pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej

 

1945r.

wyremontowanie gmachu poniemieckiej szkoły oraz otwarcie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego- mgr Józef Rogalski pierwszym dyrektorem

 

październik 1945r.

w  mieście  czynnych jest: 9 piekarń, 7 zakładów rzemieślniczych przerabiających i sprzedających mięso, 4 restauracje, 2 hotele "Polonia"  i "Pod Wolnym Orłem", działają: 3 kawiarnie, piwiarnie, 21 sklepów spożywczych, 2 sklepy rowerowe, 1 elektryczny, komis, sklep galanteryjny oraz sklep z artykułami papierniczymi

 

maj 1946r.

utworzenie powiatu drawskiego, który wchodzi w skład woj. szczecińskiego

 

czerwiec 1946r.

kino „Kapitol” zostaje przekazane przez Rosjan władzom miasta

 

Lato 1946r.

kościół przy ul. Dworcowej zostaje przekazany przez Rosjan Polakom

 

sierpień 1946r.


dywizja radziecka opuszcza miasto

 

sierpień 1946r.

organizacja Powiatowego Sądu –  Julian Stroynowski sędzią

 

wrzesień 1946r.

otwarcie Komunalnej Kasy Oszczędności- Kazimierz Chudy pierwszym kierownikiem

 

październik 1946r.

wybór Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej-Władysław Skierski pierwszym przewodniczącym PRN, Stanisław Marczyński przewodniczącym MRN

 

1947r.

otwarcie trzech szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 przy Pl. E. Orzeszkowej, Szkoły Zawodowej oraz Gimnazjum Ogrodniczo-Pszczelarskiego przy ul. Seminaryjnej

 

luty 1947r.

otwarcie pierwszej w powiecie Powiatowej Biblioteki Publicznej w budynku przy ul. Piłsudskiego 44 z 213 tomami księgozbioru

 

10 czerwiec 1947r.

ostatnia większa grupa osiedleńcza przybywa do miasta i gminy-osadnicy z akcji specjalnej "Wisła" przesiedleni z powiatów Polski południowo-wschodniej

 

grudzień 1947r.

otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w lokalu Miejskiej Rady Narodowej- Walentyna Semczuk pierwszym kierownikiem

 

1947r.

powstaje PSS "Społem" -Powszechna Spółdzielnia Spożywcza

 

1948r.

oddanie do użytku Szpitala Powiatowego- dr Józef Hildebrand

  pierwszym dyrektorem

 

1948r.

przy Technicznej Obsłudze Rolnictwa zostaje zorganizowany zespół amatorski

pod kier. Walentyny Semczuk

 

1948/1949r.

Szkoła Zawodowa otrzymuje budynek przy ul. Seminaryjnej i zmienia nazwę na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, dyrektorem zostaje Szczepan Januszewski

 

13 – 15 maja 1949r.

pierwsze obchody Dni Książki i Prasy połączone z wystawą książek i prasy

 

17 sierpnia 1950r.

powołanie powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej, Henryk Fiedorowicz przewodniczącym; powstaje Klub Sportowy „Drawa”

 

1950r.

reorganizacja Kasy Oszczędności i powstanie Narodowego Banku Polskiego

 

1953r.

powstaje Ludowy Zespół Sportowy

 

1954r.

 powstaje Powiatowy Dom Kultury kierowany przez Stefana Przewoźniaka

 

1956r.

połączenie Powiatowej Biblioteki z Miejską, powstaje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

 

1963/1964r.

wprowadzenie dwóch nowych działów w Zasadniczej Szkole Zawodowej Mechanizacji i Rolnictwa: handlowego oraz samochodowego

 

16.I.1965r.

uroczyste otwarcie Szkoły 1000-latki im. Marii Konopnickiej przy ul. Dworcowej

 

styczeń 1969r.

oddanie do użytku pierwszego w mieście bloku spółdzielczego wybudowanego przy zbiegu ulicy Pocztowej i Piłsudskiego

 

1971r.

budowa wypożyczalni sprzętu z 44 kajakami i 45 namiotami nad Okrą

 

wrzesień 1971r.

uczniowie LO  rozpoczynają naukę w nowym budynku przy ul. Złocienieckiej

 

29 listopada 1972r.

zlikwidowanie gromad, i utworzenie w  ich miejsce  gmin wiejskich

oraz  urzędu naczelnika gminy

 

5 października 1973r.

otwarcie Domu Handlowego PZWS przy ul. Piłsudskiego

 

1 marca 1975r.

powstaje Oddział  Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Turystycznego z Centrum Informacji Turystycznej,  Robert Markowski kierownikiem

 

kwiecień 1975r.

Otwarcie rejonowej przychodni lekarskiej przy ul. Chrobrego

 

sierpień 1980r.

w zakładach pracy zaczynają powstawać niezależne związki zawodowe, m.in. NSZZ "Solidarność", na której czele staje Józef Okoniewski

 

1982r.

Drawsko otrzymuje I miejsce w konkursie "Mistrz Gospodarności"

 

1 lipiec 1984r.

uruchomienie Państwowego Biura Notarialnego w budynku przy Pl. E. Orzeszkowej

 

Jesień 1985r.


do Drawska dociera gaz ziemny

 

8 marca 1997r.

uroczyste obchody 700-lecia nadania praw miejskich Drawsku Pomorskiemu, patronat honorowy nad obchodami obejmuje  premier Włodzimierz Cimoszewicz

 

13 listopada 1999r.

otwarcie Centrum Handlowego w budynku po byłym zakładzie "Drawa"

 

27 listopada 1999r.


podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Drawskiem Pomorskim a miastem Bad Bramstedt

 

23 – 24 maja 2000r.

ustawienie megalitu na centralnym placu Parku Chopina,  dzięki pomocy włoskiej jednostki wojskowej i według pomysłu E.  Piecewicza,

 

wrzesień 2000r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS) oddaje dwa budynki mieszkalne przy ul. Sikorskiego i Gdyńskiej

 

2000r.

Rada Miejska w Drawsku Pomorskim ustanawia flagę gminy, która składa się z trzech różnorodnych prostokątów: górnego – czerwonego, środkowego – białego, dolnego – niebieskiego  z herbem umieszczonym na górnym i środkowym prostokącie

 

2000r.

81 rocznica powstania Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych

 

2000r.

adaptacja budynku po internacie przy ul. Sikorskiego 41 na siedzibę Urzędu Miasta i Gminy

 

10 luty 2001r.

60 rocznica deportacji Polaków na Sybir

 

maj 2001r.

uroczyste otwarcie nowego oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy z Kalkuty

 

24 sierpnia 2002r.

odsłonięcie pomnika na Pl. Bałtyckim poświęconego Solidarności i upamiętniającego

G.S. Referat Promocji
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@  |  ZARZĄDZANIE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij