[ Wyszukiwanie zaawansowane ]
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Informacja z XLIV sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 30 marca 2017 r. - Aktualności społeczne - Działalność społeczna - Drawsko Pomorskie - Urząd Miejski.

 

Pobierz PDF

Aktualności społeczne

 
2017-07-07

Informacja z XLIV sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 30 marca 2017 r.

Radni podczas obrad sesji

W dniu 29 czerwca 2017 r. odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim otworzył sesję i powitał zaproszone osoby.

W punkcie "Interpelacje i zapytania radnych" radny Tomasz Walkiewicz poprosił o pisemną informację o pozyskanych środkach unijnych w obecnej kadencji, zapytał o tzw. spalarnię opon, realizację budżetu obywatelskiego, wykorzystanie terenu po przeniesionym placu zabaw w Parku Chopina oraz zamontowanie kurtyny wodnej. Radna Danuta Sycz złożyła wniosek o zmianę godzin przyjmowania odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mielenku Drawskim. Radny Romuald Kurzątkowski zapytał, jakie są powody przeniesienia placu zabaw, dlaczego wcześniej nie był ujęty w budżecie, jaki będzie koszt tej inwestycji, z jakiej pójdzie puli oraz jaki będzie sposób wykorzystania terenu.

Głównym punktem sesji było udzielenie absolutorium Burmistrzowi Drawska Pomorskiego z wykonania budżetu gminy za rok 2016. Rada Miejska w Drawsku Pomorskim rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia komunalnego. Zapoznała się z pozytywną opinią o sprawozdaniu wydaną przez Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim. Na tej podstawie rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Drawsko Pomorskie za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2016. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Drawska Pomorskiego oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku, również jednogłośnie, Rada Miejska w Drawsku Pomorskim udzieliła absolutorium Burmistrzowi Drawska Pomorskiego z tytułu wykonania budżetu gminy Drawsko Pomorskie za rok 2016.  

Następnie, rada zatwierdziła roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe gminy Drawsko Pomorskie za rok 2016, dokonała zmian w budżecie gminy na 2017 rok i uchwaliła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2017 – 2024. Podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do udzielania tych ulg. Zmieniła uchwały w sprawie wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania na terenie gminy Drawsko Pomorskie. Zwolniła dyrektorów Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim oraz Przedszkola w Drawsku Pomorskim z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Rada wyraziła zgodę na obciążenie nieruchomości gminy Drawsko Pomorskie prawem służebności przesyłu. Udzieliła dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Rozpatrzyła skargę złożoną przez Bożenę i Dariusza Nowoć na działania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim uznając ją za niezasadną.

Po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim zamknął sesję.

XLIV sesja była ostatnim posiedzeniem przed wakacyjną przerwą. Kolejne planowe posiedzenie rady odbędzie się w miesiącu sierpniu 2017 r.

(GS), tekst: Elżbieta Komorowska,OG, zdjęcie: A. Cygan Referat Promocji/UM
 
Ilość wyświetleń:
261
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
PROJEKT I HOSTING: INTERmedi@  |  ZARZĄDZANIE PRZEZ: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij